33.862, F

Motie-Bruijn (VVD) c.s. over de deugdelijkheidseisenIn deze motie wordt de regering verzocht terughoudendheid te betrachten in het toevoegen van nieuwe deugdelijkheidseisen en de deugdelijkheidseisen één keer per vier jaar te toetsen op de noodzaak in relatie tot de bijdrage aan de onderwijskwaliteit.Kerngegevens

nummer 33.862, F
ingediend 1 maart 2016
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 8 maart 2016 aangenomen. PvdD en SP stemden tegen.
indiener(s) J.A. Bruijn (VVD)
mede ondertekend door A. Kops (PVV)
P.C. Krikke (VVD)
H.J. Pijlman (D66)
A.H.G. Rinnooy Kan (D66)
P. Schalk (SGP)
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Bisschop, Van Meenen en Rog Doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (33.862)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)