34.264, L

Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over de positie van de regionale omroepen bij het geen doorgang vinden van de RPOIn deze motie wordt de regering verzocht alles in het werk te stellen regionale omroepen niet te duperen wanneer de Regionale Publieke Omroep (RPO) niet doorgaat.Kerngegevens

nummer 34.264, L
ingediend 1 maart 2016
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 15 maart 2016 verworpen. CDA, PvdD, 50PLUS, OSF en SP stemden voor.
indiener(s) C. Teunissen (PvdD)
mede ondertekend door A.M.V. Gerkens (SP)
H. ten Hoeve (OSF)
N.K. Koffeman (PvdD)
J.G. Nagel (50PLUS)
dossier(s) Toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst (34.264)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)