34.264, N

Gewijzigde motie-Atsma (CDA) c.s. over wettelijke waarborgen voor het produceren en uitzenden van programma's door de omroepenIn deze motie wordt de regering verzocht met wettelijke waarborgen te komen waardoor omroepen met inachtneming van hun missie, doelstellingen en/of identiteit ruimte krijgen om programma's te produceren en uit te zenden.Kerngegevens

nummer 34.264, N
ingediend 1 maart 2016
gewijzigd 1 maart 2016
behandelstatus gewijzigd
vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 15 maart 2016. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) J.J. Atsma (CDA)
mede ondertekend door N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.Th. Martens (CDA)
C. Teunissen (PvdD)
G. de Vries-Leggedoor (CDA)
dossier(s) Toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst (34.264)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)