34.000, Q

Gewijzigde motie-Duthler (VVD) c.s. over de wenselijkheid van overleg met de Tweede Kamer om te komen tot een verzoek aan de regering tot het instellen van een StaatscommissieIn deze motie spreekt de Eerste Kamer als haar mening uit dat het wenselijk is in overleg met de Tweede Kamer te komen tot een verzoek aan de regering tot het instellen van een Staatscommissie die een antwoord geeft op de vraag of het parlementair stelsel voldoende toekomstbestendig is en zo nodig voorstellen doet voor aanpassingen.

Ook spreekt de Kamer in deze motie uit dat een Staatscommissie kan worden begeleid door een uit beide Kamers samengestelde begeleidingsgroep, onder waarborging van de onafhankelijkheid van de Staatscommissie.

Meer informatie:Kerngegevens

nummer 34.000, Q
ingediend 19 januari 2016
gewijzigd 19 januari 2016
bij het debat over een eventueel in te stellen Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 2 februari 2016 aangenomen. VVD, SP, PvdA, OSF, GroenLinks, 50PLUS en D66 stemden voor.
indiener(s) A.W. Duthler (VVD)
mede ondertekend door M.A.M. Barth (PvdA)
Th.C. de Graaf (D66)
M.J.M. Kox (SP)
J.G. Nagel (50PLUS)
L.H.J. Verheijen (PvdA)
afgevallen ondertekenaar(s) J. Beuving (PvdA)
W.H. Huijbregts-Schiedon (VVD)
dossier(s) Miljoenennota 2015 (34.000)

Bijzonderheden

De Eerste Kamer heeft op 12 juli 2016 met algemene stemmen (hamerstuk) een brief van de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer aan de minister-president over de instelling van een staatscommissie (EK 34.430 / 34.000, A) vastgesteld. De Tweede Kamer heeft op 7 juli 2016 ingestemd met de brief (TK 34.430, nr. 2) onder de aantekening dat de fracties van de PVV, het CDA, de SP, de ChristenUnie, Klein en de SGP geacht wensen te worden tegen het voorstel te hebben gestemd. De brief aan de minister-president (EK, B en TK, 3) is op 14 juli 2016 verstuurd.

Zie voor méér informatie ook het Kamerstukkendossier (34.430) over de staatscommissie.