34.199, H

Motie-Meijer (SP) en Flierman (CDA) c.s. inzake uitstel van het in artikel 4.6 opgenomen groepsverbodIn deze motie wordt de regering verzocht ermee in te stemmen dat - gelet op het gestelde in artikel 12.36 - artikel 4.6, zesde lid, niet in werking treedt dan nadat de verplichting van artikel 9 van richtlijn 2009/72 en artikel 9 van richtlijn 2009/73 wordt uitgebreid naar distributiesysteembeheerders, of op grond van bepalingen uit andere bindende EU-rechtshandelingen een soortgelijke verplichting voor distributiesysteembeheerders tot stand komt.Kerngegevens

nummer 34.199, H
ingediend 22 december 2015
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 22 december 2015 na stemming bij zitten opstaan aangenomen. SGP, VVD, PvdA en D66 stemden tegen.
indiener(s) M.P. Meijer (SP)
mede ondertekend door R.G.J. Dercksen (PVV)
P. Ester (ChristenUnie)
A.H. Flierman (CDA)
H. ten Hoeve (OSF)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Elektriciteits- en gaswet (34.199)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)