34.302 / 34.303 / 34.304 / 34.305 / 34.306 / 34.276 / 34.360, L

Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het structureel handhaven van de ouderenkorting in het Belastingplan 2017In deze motie wordt de regering verzocht om bij het Belastingplan 2017 de ouderenkorting structureel te handhaven op € 222,00 per jaarKerngegevens

nummer 34.302 / 34.303 / 34.304 / 34.305 / 34.306 / 34.276 / 34.360, L
ingediend 21 december 2015
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 22 december 2015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, GroenLinks en D66 stemden tegen.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
mede ondertekend door P. Ester (ChristenUnie)
H. ten Hoeve (OSF)
F. Köhler (SP)
M.L.A. van Rij (CDA)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Novelle Belastingplan 2016 (34.360)
Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015 (34.306)
Overige fiscale maatregelen 2016 (34.305)
Wet tegemoetkomingen loondomein (34.304)
Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds (34.303)
Belastingplan 2016 (34.302)
Wet uitvoering Common Reporting Standard (34.276)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 12 juli 2016 een conceptbrief van het lid Van Rooijen over de koopkrachtontwikkeling van ouderen voor de jaren 2017-2021 beproken en besloten af te zien van het sturen van een commissiebrief. Ondersteuning van de vragen van de heer Van Rooijen vindt de commissie een aangelegenheid van individuele fracties