34.302 / 34.303 / 34.304 / 34.305 / 34.306 / 34.276 / 34.360, K

Motie-Van Rij (CDA) c.s. over een simpeler en voor kleine spaarders voordeliger tijdelijk regime binnen het bestaande systeem van Box-3In deze motie wordt de regering verzocht om uiterlijk bij de Voorjaarsnota met een nieuw voorstel te komen waarin een simpeler en voor kleine spaarders voordeliger tijdelijk regime binnen het bestaande systeem van Box-3 is opgenomen.Kerngegevens

nummer 34.302 / 34.303 / 34.304 / 34.305 / 34.306 / 34.276 / 34.360, K
ingediend 21 december 2015
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 22 december 2015 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, ChristenUnie, CDA, 50PLUS, OSF en PVV stemden voor.
indiener(s) M.L.A. van Rij (CDA)
mede ondertekend door P. Ester (ChristenUnie)
H. ten Hoeve (OSF)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
P. Schalk (SGP)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Novelle Belastingplan 2016 (34.360)
Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015 (34.306)
Overige fiscale maatregelen 2016 (34.305)
Wet tegemoetkomingen loondomein (34.304)
Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds (34.303)
Belastingplan 2016 (34.302)
Wet uitvoering Common Reporting Standard (34.276)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)