34.085 V, D

Motie-Van Strien (PVV) c.s. over het verschaffen van duidelijkheid over de BNI cijfers van alle EU-lidstatenIn deze motie wordt de regering verzocht om, binnen een maand, volledige duidelijkheid te verschaffen over de BNI cijfers van alle EU-lidstaten op basis waarvan de Nederlandse bijdrage is berekend en gedetailleerd uit de doeken te doen hoe het controlemechanisme op de berekening van de BNI cijfers eruit ziet.Kerngegevens

nummer 34.085 V, D
ingediend 31 maart 2015
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 7 april 2015. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) G.A. van Strien (PVV)
mede ondertekend door M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
M.A.J.L. Frijters-Klijnen (PVV)
A. Kops (PVV)
E.Th.M. Meijer (SP)
R. Sörensen (PVV)
dossier(s) Wijziging begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2014 (najaarsnota) (34.085 V)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)