33.981, F

Motie-Elzinga (SP) c.s. inzake evaluatie van de wet twee jaar na de inwerkingtreding van quotumheffingIn deze motie wordt de regering verzocht deze wet twee jaar na de inwerkingtreding van de quotumheffing te evalueren, en daarbij een aantal aspecten te betrekken, zoals het aantal extra banen voor de doelgroep, het aantal heffingen, de hoogte van de heffing in relatie tot het gedragseffect, de mogelijke verdringing in relatie tot de doelgroepdefinitie, en de beide Kamers van de resultaten van deze evaluatie op de hoogte te stellenKerngegevens

nummer 33.981, F
ingediend 24 maart 2015
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 31 maart 2015 aangenomen.De fractie van het CDA stemde tegen
indiener(s) A. Elzinga (SP)
mede ondertekend door R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
G.A.T.M. Reuten (SP)
E.M. Sent (PvdA)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (33.981)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)