33.975, D

Motie Strik (GroenLinks) c.s. inzake een passend aanbod door gemeenten aan bijstandsgerechtigden bij het verwerven van de vereiste kennis van de Nederlandse taalIn deze motie wordt de regering verzocht er zorg voor te dragen dat gemeenten de plicht tot het verwerven van kennis van de Nederlandse taal vergezeld laten gaan van een passend aanbod, en om gemeenten hiertoe financieel in de gelegenheid te stellen.Kerngegevens

nummer 33.975, D
ingediend 10 maart 2015
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 17 maart 2015 verworpen. GroenLinks, SP, PvdD en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) M.H.A. Strik (GroenLinks)
mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks)
A. Elzinga (SP)
E.Th.M. Meijer (SP)
G.A.T.M. Reuten (SP)
dossier(s) Wet taaleis Wet werk en bijstand (33.975)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)