32.769 / 33.966, G

Motie-Duivesteijn (PvdA) c.s. over een actieprogramma waarin de invoering van wooncoöperaties wordt gestimuleerdIn deze motie wordt de regering verzocht te komen tot een actieprogramma waarin, naast de initiatieven van Platform 32 en de oprichting van een kenniscentrum, in samenwerking met de gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties de invoering van wooncoöperaties wordt gestimuleerd.Kerngegevens

nummer 32.769 / 33.966, G
ingediend 10 maart 2015
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 17 maart 2015 aangenomen. PvdA, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) A. Th. Duivesteijn (PvdA)
mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks)
R.H.L.M. van Boxtel (D66)
R.F. Ruers (SP)
G. de Vries-Leggedoor (CDA)
dossier(s) Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (33.966)
Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32.769)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 22 december 2015 de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 17 december 2015 (EK 32.769 / 33.966, K) over deze motie voor kennisgeving aangenomen.

De commissie heeft op 12 juli 2016 de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 4 juli 2016 over de wijze van uitvoering van deze motie (EK 32.769 /33.966, O) voor kennisgeving aangenomen.