32.140 / 34.002, I

Motie-De Boer (GroenLinks) c.s. over het bevorderen van duurzaamheid als een doelstelling van de herziening van het belastingstelselIn deze motie wordt de regering opgeroepen het bevorderen van duurzaamheid toe te voegen aan de inhoudelijke doelstellingen voor de herziening van het belastingstelsel, naast werkgelegenheid en economische groei, en deze doelstelling nader uit te werken in concrete maatregelen.Kerngegevens

nummer 32.140 / 34.002, I
ingediend 16 december 2014
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 16 december 2014 verworpen. ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) M.M. de Boer (GroenLinks)
mede ondertekend door R.H.L.M. van Boxtel (D66)
P. Ester (ChristenUnie)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Belastingplan 2015 (34.002)
Herziening Belastingstelsel (32.140)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)