32.140 / 34.002, H

Motie-Van Boxtel (D66) c.s. over een voorstel voor de belastingherziening in verband met noodzakelijke lastenverlichtingIn deze motie wordt het kabinet verzocht om, indien het in het voorjaar van 2015 al voldoende middelen kan reserveren voor de noodzakelijke lastenverlichting, uiterlijk met Prinsjesdag 2015 een uitgewerkt voorstel voor de belastingherziening, inclusief de eerste concrete stappen voor 2016, te presenteren aan de Staten-Generaal.Kerngegevens

nummer 32.140 / 34.002, H
ingediend 16 december 2014
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 16 december 2014 aangenomen. PVV, VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, D66 en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) R.H.L.M. van Boxtel (D66)
mede ondertekend door P.H.J. Essers (CDA)
P. Ester (ChristenUnie)
Th.C. de Graaf (D66)
J.G. Nagel (50PLUS)
M.C. Scholten (D66)
dossier(s) Belastingplan 2015 (34.002)
Herziening Belastingstelsel (32.140)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 22 september 2015 de brief van de staatssecretaris van Financiën van 15 september 2015 (EK 34.302, B) over fiscale moties en toezeggingen voor kennisgeving aangenomen. De commissie had in verband met de onderhavige motie bij brief van 17 juli 2015 (EK 34.002, S) de staatssecretaris van Financiën verzocht de Kamer te informeren over de stand van zaken voor concrete voorstellen of over de mogelijke contouren van de belastingherziening. Met de brief van 15 september 2015 heeft de staatssecretaris o.a. op het verzoek van de commissie gereageerd.