33.979, I

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. inzake vaststellen melkveefosfaatreferentieIn deze motie wordt de regering verzocht de melkveefosfaatreferentie vast te stellen op de hoogte van het quotum zoals dat gold in 2013.Kerngegevens

nummer 33.979, I
ingediend 16 december 2014
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 16 december 2014 verworpen. GroenLinks, SP, D66 en PvdD stemden voor.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
A.C. Quik-Schuijt (SP)
G.A.T.M. Reuten (SP)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Wet verantwoorde groei melkveehouderij (33.979)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)