33.979, H

Motie-Thissen (GroenLinks) c.s. inzake het verplicht stellen van de weidegangIn deze motie wordt de regering verzocht weidegang verplicht te stellen in de Wet verantwoorde groei melkveehouderij, uitgaande van vrije uitloop van het melkvee, voor zover dit werkelijk mogelijk isKerngegevens

nummer 33.979, H
ingediend 16 december 2014
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 16 december 2014 verworpen. ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) C. P. Thissen (GroenLinks)
mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
G.A.T.M. Reuten (SP)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Wet verantwoorde groei melkveehouderij (33.979)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)