33.979, G

Motie-Reuten (SP) c.s. over een wijzigingswet betreffende grondgebondenheidIn deze motie wordt de regering verzocht om, mocht het wetsvoorstel worden aanvaard, tegelijk met de uitwerking van de voorgenomen algemene maatregel van bestuur een wijzigingswet voor te bereiden waarmee de essentie van de algemene maatregel van bestuur en de betekenis van grondgebondenheid opgenomen worden in de wet.Kerngegevens

nummer 33.979, G
ingediend 16 december 2014
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 16 december 2014 met algemene stemmen aangenomen.
indiener(s) G.A.T.M. Reuten (SP)
mede ondertekend door Th.C. de Graaf (D66)
N.K. Koffeman (PvdD)
S. Schaap (VVD)
G.H. Terpstra (CDA)
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Wet verantwoorde groei melkveehouderij (33.979)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)