34.000, H

Motie-Postema (PvdA) c.s. over de solvabiliteitsvereisten voor zorgverzekeraarsIn deze motie wordt de regering verzocht onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de solvabiliteitsvereisten binnen de kaders van Solvency-II-richtlijn meer in lijn te brengen met de feitelijke risico's van zorgverzekeraars en de Kamer hierover uiterlijk in het tweede kwartaal van 2015 te berichten.Kerngegevens

nummer 34.000, H
ingediend 18 november 2014
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 18 november 2014. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) A. Postema (PvdA)
mede ondertekend door M.A.M. Barth (PvdA)
J. Beuving (PvdA)
A.L. Koning (PvdA)
J.G. Vlietstra (PvdA)
dossier(s) Miljoenennota 2015 (34.000)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 3 maart 2015 na bespreking van de brief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Financiën van 25 februari 2015 (EK 34.000, L) over de Richtlijn Solvabiliteit II voor zorgverzekeraars (naar aanleiding van de aangehouden onderhavige motie en de toezegging T02034) besloten vertegenwoordigers van De Nederlandsche Bank en van Zorgverzekeraars Nederland uit te nodigen voor een gesprek over de solvabiliteitsvereisten voor zorgverzekeraars. Dit (besloten) gesprek vond plaats op 21 april 2015.