33.846, F

Gewijzigde motie-Gerkens (SP) c.s. over het garanderen van de toegang tot de fysieke bibliotheekIn deze motie wordt de regering aan de VNG en de VOB te vragen te komen met een visie op welke minimumnormen gehanteerd zouden kunnen worden om de toegang tot de fysieke bibliotheek te garanderen.Kerngegevens

nummer 33.846, F
ingediend 11 november 2014
gewijzigd 18 november 2014
behandelstatus gewijzigd
vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 18 november 2014. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) A.M.V. Gerkens (SP)
mede ondertekend door R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
A.C. Quik-Schuijt (SP)
R.F. Ruers (SP)
T.M. Slagter-Roukema (SP)
dossier(s) Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (33.846)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)