34.000, E

Motie-Kox (SP) c.s. over een beleidsdebat over de bezuinigingen op rechtshulp en de toegang tot het recht en de rechterIn deze motie wordt de regering verzocht om de in de Algemene Maatregel van Bestuur stelselvernieuwing rechtsbijstand I overwogen bezuinigingsmaatregelen niet in te voeren voordat een beleidsdebat over de bezuinigingen op de rechtshulp en de toegang tot het recht en de rechter heeft plaatsgevonden.Kerngegevens

nummer 34.000, E
ingediend 14 oktober 2014
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan aangenomen op 14 oktober 2014. PvdA en VVD stemden tegen.
indiener(s) M.J.M. Kox (SP)
mede ondertekend door L.C. Brinkman (CDA)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
C.A. de Lange (OSF)
J.G. Nagel (50PLUS)
T.P.A.M. Reynaers (PVV)
M.C. Scholten (D66)
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Miljoenennota 2015 (34.000)

Bijzonderheden

 De commissie voor Veiligheid en Justitie heeft voorafgaand aan de behandeling op 13 januari 2015 van de begroting V&J 2015 (34.000 VI) in het kader van de motie-Kox c.s. (EK 34.000, E) op 24 november 2014 een openbare bijeenkomst met deskundigen gehouden, teneinde geïnformeerd te worden over feiten en omstandigheden met betrekking tot de voorgenomen bezuinigingen op rechtshulp en de toegang tot het recht en de rechter (EK 34.000 VI, J).

overzicht van in de motie genoemde documenten