34.000, D

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het WRR-rapport 'Naar een voedselbeleid'In deze motie wordt de regering verzocht voor 1 januari 2015 een uitgebreide reactie te geven op het rapport 'Naar een voedselbeleid' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)Kerngegevens

nummer 34.000, D
ingediend 14 oktober 2014
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 14 oktober 2014. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door M.J.M. Kox (SP)
C.A. de Lange (OSF)
J.G. Nagel (50PLUS)
G.A.T.M. Reuten (SP)
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Miljoenennota 2015 (34.000)