33.841, P

Motie-Slagter-Roukema (SP) c.s. over uitstel van een definitieve beslissing over de omvang van de bezuinigingIn deze motie wordt de regering verzocht de transitie van de Wmo naar gemeenten vooralsnog niet te koppelen aan een taakstellende bezuiniging en een definitieve beslissing over de omvang van de bezuiniging uit te stellen tot twee jaar na de uitvoering van de transitie.Kerngegevens

nummer 33.841, P
ingediend 8 juli 2014
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na hoofdelijke stemming op 8 juli 2014 met 25 stemmen voor en 48 stemmen tegen verworpen.
indiener(s) T.M. Slagter-Roukema (SP)
mede ondertekend door N.K. Koffeman (PvdD)
C.A. de Lange (OSF)
J.G. Nagel (50PLUS)
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (33.841)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)