33.818, F

Motie-Backer (D66) c.s. over het monitoren van de werking van de wetIn deze motie wordt de regering verzocht de werking van het wetsvoorstel op het punt van verzoeken tot ontbinding van arbeidsovereenkomsten nauwgezet te monitoren en de Kamer uiterlijk één jaar na inwerkingtreding van de wet daarover te informeren.Kerngegevens

nummer 33.818, F
ingediend 3 juni 2014
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 10 juni 2014 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks en D66 stemden voor.
indiener(s) J.P. Backer (D66)
mede ondertekend door P. Ester (ChristenUnie)
G. Holdijk (SGP)
E.M. Kneppers-Heijnert (VVD)
M.C. Scholten (D66)
G.H. Terpstra (CDA)
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Wet werk en zekerheid (33.818)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 5 juli 2016 de brief van de minister van SZW van 30 juni 2016 (EK 33.818, J) over de tweede voortgangsbrief Wet werk en zekerheid (in verband met deze motie en de toezegging 'Ontslag bij onvolledig dossier' (T02027)) voor kennisgeving aangenomen.