33.750, L

Motie-Terpstra (CDA) en Postema (PvdA) c.s. over een grenseffecttoetsIn deze motie wordt de regering opgeroepen bij het vormgeven van het beleid meer rekening te houden met grenseffecten door middel van een bij het Belastingplan aan te leveren grenseffecttoets.Kerngegevens

nummer 33.750, L
ingediend 19 november 2013
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 26 november 2013 na stemming bij zitten en opstaan verworpen.CDA, PvdA, ChristenUnie, SGP, SP en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) A. Postema (PvdA)
G.H. Terpstra (CDA)
mede ondertekend door P.H.J. Essers (CDA)
H. Franken (CDA)
M.J.Th. Martens (CDA)
G. de Vries-Leggedoor (CDA)
dossier(s) Miljoenennota 2014 (33.750)