33.750, K

Motie-Terpstra (CDA) c.s. over het meer in overeenstemming brengen van de noodzakelijke bezuinigingen met de analyses uit de Miljoenennota 2014In deze motie wordt de regering opgeroepen de lasten niet verder te verhogen en zo mogelijk zelfs te verlagen en de noodzakelijke bezuinigingen meer in overeenstemming te brengen met de analyses uit de Miljoenennota 2014.Kerngegevens

nummer 33.750, K
ingediend 19 november 2013
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 26 november 2013 na stemming bij zitten en opstaan verworpen.De fractie van het CDA stemde voor.
indiener(s) G.H. Terpstra (CDA)
mede ondertekend door P.H.J. Essers (CDA)
H. Franken (CDA)
M.J.Th. Martens (CDA)
G. de Vries-Leggedoor (CDA)
dossier(s) Miljoenennota 2014 (33.750)