33.253, E

Motie-Flierman (CDA) c.s. inzake spreiding van algemene ziekenhuizen over ons landIn deze motie wordt de regering verzocht een visie op de spreiding van algemene ziekenhuizen in ons land te ontwikkelen, en mogelijkheden tot realisatie van die visie te creërenKerngegevens

nummer 33.253, E
ingediend 19 november 2013
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 26 november 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA en VVD stemden tegen.
indiener(s) A.H. Flierman (CDA)
mede ondertekend door M.A.J.L. Frijters-Klijnen (PVV)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
M.J.Th. Martens (CDA)
T.M. Slagter-Roukema (SP)
dossier(s) Concentratietoetsing zorg (33.253)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bespreekt op 17 juni 2014 de brief van de minister van VWS van 2 juni 2014 (EK 33.235, H) met haar reactie op deze motie.