33.441, F

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het realiseren van de Ecologische HoofdstructuurIn deze motie wordt de regering verzocht de Kamer te informeren op welke termijn en uit welk budget de regering beoogt de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), inclusief verbindingszones, te realiseren.Kerngegevens

nummer 33.441, F
ingediend 5 november 2013
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus na stemming bij zitten en opstaan verworpen. 50PLUS, OSF, PvdD, D66, SP, GroenLinks en ChristenUnie stemden voor.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door G.A.T.M. Reuten (SP)
T.M. Slagter-Roukema (SP)
C. P. Thissen (GroenLinks)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Decentralisatie investeringsbudget (33.441)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)