33.750, M

Gewijzigde motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de mogelijkheden van het verleggen van de premieheffingsgrondslag om arbeid goedkoper te makenIn deze motie wordt de regering verzocht onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van het verleggen van de huidige directie premieheffingsgrondslag op het loon naar een directe heffingsgrondslag op de toegevoegde waarde met als doel daardoor de arbeid goedkoper te maken zonder de lonen te verlagen, en naar de effecten daarvan in internationaal perspectief op de werkgelegenheid, de investeringen en de economische groei.Kerngegevens

nummer 33.750, M
ingediend 29 oktober 2013
gewijzigd 19 november 2013
behandelstatus gewijzigd
verworpen
toelichting behandelstatus Op 26 november 2013 na stemming bij zitten en opstaan verworpen.50PLUS, OSF, D66, PvdD, SP, GroenLinks en ChristenUnie stemden voor.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door M.J.M. Kox (SP)
J.G. Nagel (50PLUS)
C. P. Thissen (GroenLinks)
A. Vliegenthart
dossier(s) Miljoenennota 2014 (33.750)