33.519, E

Motie-Essers (CDA) c.s. over een maximale verhoging van het collegegeld voor excellente opleidingenIn deze motie wordt de regering verzocht om voor de toestemming van een hoger collegegeld, het instellingsbestuur aannemelijk dient te maken dat de verhoging van het collegegeld noodzakelijk is ter bestrijding van de kosten die zijn of worden gemaakt voor het verkrijgen of behouden van het specifieke eindoordeel excellent. Kerngegevens

nummer 33.519, E
ingediend 9 juli 2013
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 9 juli 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PVV en SP stemden tegen.
indiener(s) P.H.J. Essers (CDA)
mede ondertekend door J.W.M. Engels (D66)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
M.J.Th. Martens (CDA)
G. de Vries-Leggedoor (CDA)
dossier(s) Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs (33.519)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)