CII, C

Motie-Engels (D66) c.s. over de financiële gevolgen van decentralisatietrajecten en gemeentelijke herindelingenIn deze motie wordt de regering verzocht een of meer modellen voor een stelsel van financiële verhoudingen tussen rijk en gemeenten te ontwikkelen waarin rekening wordt gehouden met zowel de effecten van de voorgenomen decentralisaties als met voortgaande processen van gemeentelijke herindeling.Kerngegevens

nummer CII, C
ingediend 18 juni 2013
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 2 juli 2013 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
indiener(s) J.W.M. Engels (D66)
mede ondertekend door Th.C. de Graaf (D66)
N.K. Koffeman (PvdD)
C.A. de Lange (OSF)
J.G. Nagel (50PLUS)
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Nota ‘Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland.’ (CII)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)