32.883 / 32.799, D

Motie-Smaling (SP) c.s. over de positie van de ACP-landen bij de voorziene herziening van de Cotonou Partnerschaps Overeenkomst in 2015In deze motie wordt de regering verzocht te bepleiten dat bij de voorziene herziening van de Cotonou Partnerschaps Overeenkomst in 2015 de Afrikaanse, Caribische en Stille Oceaan (ACP-)landen en economische regio's meer tijd krijgen naar een gelijk speelveld met de rest van de wereldeconomie toe te werken.Kerngegevens