33.402, I

Motie-Van Strien (PVV) c.s. over de herziening van het hoofdstuk verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijdIn deze motie wordt de regering verzocht het gehele hoofdstuk verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd met bijbehorende inkomensvoorzieningen te herzien en vóór 1 april 2013 met een alternatief te komen dat recht doet aan de wensen van de Nederlandse bevolking.Kerngegevens

nummer 33.402, I
ingediend 18 december 2012
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 18 december 2012 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, SP en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) G.A. van Strien (PVV)
mede ondertekend door P. van Dijk (PVV)
M.A.J.L. Frijters-Klijnen (PVV)
M.J.R.L. de Graaff
T.P.A.M. Reynaers (PVV)
dossier(s) Belastingplan 2013 (33.402)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)