33.405, F

Motie-Essers (CDA) c.s. over noodzakelijke stimulering van de binnenlandse economieIn deze motie wordt de regering verzocht uiterlijk eind januari 2013 aan het parlement te rapporteren over onder meer:

  • a. 
    mogelijkheden om met behoud van de door het kabinet voorgenomen beperking van de hypotheekrente-aftrek voor nieuwe gevallen toe te staan dat na 50 % aflossen van de lening de tweede 50 % alsnog ter vrije beoordeling staat van hypotheekgever en hypotheeknemer;
  • b. 
    mogelijkheden om de aflossing over een langere termijn dan de nu gebruikelijke 30 jaren te spreiden;
  • c. 
    mogelijkheden om energiebesparing in woningvoorraad te stimuleren.


Kerngegevens

nummer 33.405, F
ingediend 18 december 2012
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, CDA, PvdA en SGP stemden voor.
indiener(s) P.H.J. Essers (CDA)
mede ondertekend door L.C. Brinkman (CDA)
H. Franken (CDA)
G. Holdijk (SGP)
G.H. Terpstra (CDA)
G. de Vries-Leggedoor (CDA)
dossier(s) Wet herziening fiscale behandeling eigen woning (33.405)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin (BZK/AZ) en voor Financiën hebben bij brief van 19 maart 2013 de minister voor Wonen en Rijksdienst verzocht de toegezegde beleidsvisie op het terrein van wonen vóór 1 mei 2013 aan de Eerste Kamer te doen toekomen.

De Eerste Kamercommissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin (BZK/AZ) en voor Financiën hebben op 8 maart 2013 het verslag van een schriftelijk overleg (EK 32.847, C) met de minister voor Wonen en Rijksdienst over het Woonakkoord (EK 32.847, A) en over de brief van de minister van 28 februari 2013 (EK 32.847, B) over vormgeving en effecten huurbeleid en verhuurderheffing uitgebracht (bij die laatste brief horen ook een doorrekening van het bijgesteld huurbeleid en de effecten van de verhuurderheffingPDF-document door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en een briefPDF-document van het NIBUD over bevindingen met betrekking tot de effecten van het voorgenomen huurbeleid).

De Eerste Kamer zou op dinsdag 12 februari 2013 met de minister voor Wonen en Rijksdienst en (onder voorbehoud) met de staatssecretaris van Financiën debatteren over de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 25 januari 2013 (EK 33.405, H) over de (uitvoering van deze) motie. Op verzoek van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 12 februari 2013 (EK 33.405, I) is het debat van de agenda afgevoerd.