33.400, L

Motie-Kox (SP) c.s. over de bestuurlijke organisatie van NederlandIn deze motie wordt de regering verzocht de voornemens tot herstructurering van de Raad van State, de provinciale inrichting van Nederland, de omvang van gemeenten in de toekomst en de omvang van Provinciale Staten en gemeenteraden te onderbouwen middels een integrale visie op de modernisering van de bestuurlijke organisatie van NederlandKerngegevens

nummer 33.400, L
ingediend 4 december 2012
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 11 december 2012 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen
indiener(s) M.J.M. Kox (SP)
mede ondertekend door L.C. Brinkman (CDA)
M.J.R.L. de Graaff
N.K. Koffeman (PvdD)
R. Kuiper (ChristenUnie)
J.G. Nagel (50PLUS)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Miljoenennota 2013 (33.400)

Bijzonderheden

De Eerste Kamer heeft op 18 juni 2013 met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedebatteerd over de inrichting van het openbaar bestuur. Tijdens dat debat werd een drietal moties ingediend. De stemmingen over deze moties vinden plaats op 2 juli 2013. Bij dit debat werd de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 maart 2013 (EK CII / 33.400, A) ter aanbieding van de Nota 'Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland.' betrokken. Deze nota is het gevolg van de toezegging (T01623) van de minister-president naar aanleiding van deze motie-Kox c.s..