33.400, K

Motie-De Graaff (PVV) c.s. inzake opzeggen vertrouwen in kabinetIn deze motie wordt het vertrouwen in het Kabinet Rutte II opgezegd omdat dit kabinet de belangen van de Europese Unie en de eurozone zwaarder zou laten wegen dan die van Nederland en haar onderdanen.Kerngegevens

nummer 33.400, K
ingediend 4 december 2012
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 11 december 2012 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De fractie van de PVV stemde voor.
indiener(s) M.J.R.L. de Graaff
mede ondertekend door M.J. van Beek (PVV)
P. van Dijk (PVV)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
M.A.J.L. Frijters-Klijnen (PVV)
C.J. Kok (PVV)
G.J.F. Popken (PVV)
T.P.A.M. Reynaers (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
R. Sörensen (PVV)
dossier(s) Miljoenennota 2013 (33.400)