32.440, J

Motie-Vlietstra (PvdA) c.s. over het vinden van werk(ervarings)plaatsen voor langdurig werklozen en arbeidsgehandicaptenIn deze motie wordt de regering verzocht decentrale overheden aan te moedigen in hun beleid op te nemen dat zij tenminste 5% langdurig werklozen en/of arbeidsgehandicapten inschakelen bij de uitvoering van werken en diensten, conform het beleid dat het Rijk voert.Kerngegevens

nummer 32.440, J
ingediend 23 oktober 2012
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 30 oktober 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Voor stemden VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, SP, GroenLinks, D66, PvdD, OSF en 50PLUS
indiener(s) J.G. Vlietstra (PvdA)
mede ondertekend door M.A.M. Barth (PvdA)
H. Franken (CDA)
C.A. de Lange (OSF)
G.A.T.M. Reuten (SP)
S. Schaap (VVD)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Aanbestedingswet 20.. (32.440)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)