32.812 / 33.106, L

Motie-Backer (D66) c.s. over een permanente landelijke arbitragemogelijkheid om geschillen tussen scholen en het samenwerkingsverband waarin zij deelnemen te beslechtenIn deze motie wordt de regering verzocht te voorzien in een permanente landelijke arbitragemogelijkheid om geschillen die kunnen ontstaan tussen scholen en het samenwerkingsverband waarin zij deelnemen, te beslechten.Kerngegevens

nummer 32.812 / 33.106, L
ingediend 2 oktober 2012
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 9 oktober 2012 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen
indiener(s) J.P. Backer (D66)
mede ondertekend door A.H. Flierman (CDA)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
W.H. Huijbregts-Schiedon (VVD)
R. Kuiper (ChristenUnie)
C.A. de Lange (OSF)
M.Y. Linthorst (PvdA)
E.M.A. Smaling
dossier(s) Passend onderwijs (33.106)
Kwaliteitsverbetering van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (32.812)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)