32.812 / 33.106, K

Motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over voorzieningen voor leerlingen met gedragsproblemenIn deze motie wordt de regering verzocht te bewerkstelligen dat er voor leerlingen met gedragsproblemen voorzieningen worden getroffen zodat schorsing zoveel mogelijk voorkomen kan worden.Kerngegevens

nummer 32.812 / 33.106, K
ingediend 2 oktober 2012
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 9 oktober 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Voor stemden GroenLinks, PvdA, CDA, SP, D66, SGP, PvdD, OSF en 50PLUS
indiener(s) R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
C.A. de Lange (OSF)
G.A.T.M. Reuten (SP)
E.M.A. Smaling
dossier(s) Passend onderwijs (33.106)
Kwaliteitsverbetering van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (32.812)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)