32.812 / 33.106, J

Motie-Linthorst (PvdA) c.s. over onderzoek naar de vraag of structurele bekostiging van het primair onderwijs afdoende is om passend onderwijs op een verantwoorde wijze te kunnen invoerenIn deze motie wordt de regering verzocht een onafhankelijke instantie als de Algemene Rekenkamer onderzoek te laten doen naar de vraag of de structurele bekostiging van het primair onderwijs afdoende is om passend onderwijs op een verantwoorde wijze te kunnen invoeren en de uitkomsten van dit onderzoek nog vóór het zomerreces 2013 te bespreken met beide Kamers.Kerngegevens

nummer 32.812 / 33.106, J
ingediend 2 oktober 2012
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 9 oktober 2012 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen
indiener(s) M.Y. Linthorst (PvdA)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
A.H. Flierman (CDA)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
W.H. Huijbregts-Schiedon (VVD)
R. Kuiper (ChristenUnie)
E.M.A. Smaling
dossier(s) Passend onderwijs (33.106)
Kwaliteitsverbetering van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (32.812)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)