33.000, L

Motie-Backer (D66) c.s. over structurele gezondmaking van de overheidsfinanciën indien extra bezuinigingen noodzakelijk zullen zijnIn deze motie spreekt de Kamer als haar mening uit dat de regering, indien er bij de Voorjaarsnota 2012 en Begroting 2013 extra bezuinigingen noodzakelijk zullen, hiervoor alsdan samenhangende voorstellen aan het parlement zal doen die zich kenmerken door structurele gezondmaking van de overheidsfinanciën zowel op korte als op lange termijn en er op voorhand geen oplossingen taboe of onbespreekbaar zijn.Kerngegevens

nummer 33.000, L
ingediend 22 november 2011
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 29 november 2011 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV stemde tegen
indiener(s) J.P. Backer (D66)
mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks)
P. Ester (ChristenUnie)
A. Postema (PvdA)
dossier(s) Miljoenennota 2012 (33.000)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)