31.466, X

Motie-Tan (PvdA) c.s. over het beëindigen van de ontwikkeling van het Landelijk SchakelpuntIn deze motie wordt de regering verzocht om verdere beleidsinhoudelijke, financiële en organisatorische medewerking aan de ontwikkeling van het Landelijk Schakelpunt te beëindigen.Kerngegevens

nummer 31.466, X
ingediend 29 maart 2011
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 5 april 2011 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks, SP, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, PvdA stemden voor
indiener(s) I.Y. Tan
mede ondertekend door G. van den Berg
H.M. Dupuis (VVD)
J. Hamel
T.M. Slagter-Roukema (SP)
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Elektronisch patiëntendossier (31.466)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)