32.187 (R1902), G

Motie-Haubrich-Gooskens (PvdA) c.s. over aanpassing van het regeringsstandpunt over de doorvoer van clustermunitie over Nederlands grondgebiedIn deze motie wordt de regering verzocht het kabinetsstandpunt inzake doorvoer van clustermunitie over Nederlands grondgebied te herzien zodat uitgegaan wordt van een algeheel verbod op doorvoer, alsmede de Staten-Generaal zo spoedig mogelijk te informeren over de vraag op grond van welke verdragen, onder welke randvoorwaarden en op grond van welke overwegingen van dit verbod uitzondering kan worden verleend.Kerngegevens

nummer 32.187 (R1902), G
ingediend 18 januari 2011
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus ingetrokken op 29 maart 2011
indiener(s) C.T.E.M. Haubrich-Gooskens
mede ondertekend door B. Böhler
H. ten Hoeve
N.K. Koffeman (PvdD)
P.L. Meurs
K. Putters
B. Staal
A. Vliegenthart
dossier(s) Goedkeuring Verdrag inzake clustermunitie (32.187 (R1902))
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)

Bijzonderheden

Op 18 januari 2010 aangehouden in afwachting van een brief van de minister van Buitenlandse Zaken.