31.989, G

Motie-Dupuis (VVD) c.s. over nader wetenschappelijk onderzoek naar en brede overeenstemming over de juistheid van de toepassing van educatieve programma’s bij 2-4 jarigenIn deze motie spreekt de Kamer als haar oordeel uit dat de onderhavige wet niet eerder dient te worden ingevoerd dan nadat nader wetenschappelijk onderzoek is gedaan en brede overeenstemming is ontstaan onder groepen deskundigen over de juistheid van de toepassing van bedoelde educatieve programma’s bij 2-4 jarigen, en hun bevindingen aan de Kamers zijn voorgelegd.Kerngegevens

nummer 31.989, G
ingediend 29 juni 2010
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 6 juli 2010 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. VVD en D66 stemden voor.
indiener(s) H.M. Dupuis (VVD)
mede ondertekend door G.J.J. Biermans
G.J. de Graaf (VVD)
S. Schaap (VVD)
P. Swenker
dossier(s) Verbetering onderwijsachterstandenbeleid (31.989)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)