31.466, L

Motie-Slagter-Roukema (SP) c.s. over een communicatieplan van de regering waarin de stand van zaken wordt toegelicht en duidelijkheid gegeven wordt over het vervolgtrajectIn deze motie wordt de regering verzocht in overleg met de relevante veldpartijen (vertegenwoordigers van patiënten/consumenten en zorgaanbieders) een communicatieplan op te stellen waarin zij de stand van zaken toelicht en duidelijkheid geeft over het vervolgtraject.Kerngegevens

nummer 31.466, L
ingediend 1 juni 2010
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 6 juli 2010 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen
indiener(s) T.M. Slagter-Roukema (SP)
mede ondertekend door G. van den Berg
H.M. Dupuis (VVD)
J.W.M. Engels (D66)
H. Franken (CDA)
H. ten Hoeve
N.K. Koffeman (PvdD)
I.Y. Tan
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Elektronisch patiëntendossier (31.466)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)