31.466, O

Gewijzigde motie-Tan (PvdA) c.s. over het voorkomen van het zetten van onomkeerbare stappen inzake het elektronisch patiëntendossier en over het in dat kader het Nictiz in overweging geven activiteiten met betrekking tot het Landelijk Schakelpunt op te schortenIn deze motie wordt de regering verzocht te voorkomen dat onomkeerbare stappen worden gezet inzake het elektronisch patientendossier en om in dat kader het Nictiz dringend in overweging te geven nieuwe aansluitingen van zorgaanbieders en verdere implementatie van het Landelijk Schakelpunt (LSP) op te schorten tot de Eerste Kamer zich heeft uitgesproken over het wetsvoorstel.Kerngegevens

nummer 31.466, O
ingediend 1 juni 2010
gewijzigd 5 juli 2010
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 6 juli 2010 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. GroenLinks, Fractie-Yildirim, SP, VVD, D66, OSF, PvdD, ChristenUnie, SGP en PvdA stemden voor
indiener(s) I.Y. Tan
mede ondertekend door H.M. Dupuis (VVD)
J. Hamel
T.M. Slagter-Roukema (SP)
B. Staal
C. P. Thissen (GroenLinks)
afgevallen ondertekenaar(s) J.W.M. Engels (D66)
dossier(s) Elektronisch patiëntendossier (31.466)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)