31.466, J

Motie-Dupuis (VVD) c.s. over de ontoereikendheid van de toestemmingsprocedure bij weigering door burgers om hun gegevens in het EPD te laten opnemenIn deze motie wordt de regering verzocht om – indien een EPD, na eventuele aanvaarding van het wetsvoorstel, in welke vorm dan ook te zijner tijd zou worden ingevoerd - te voorzien in een nieuwe procedure voor toestemming respectievelijk weigering door burgers inzake opnamen in het dossier, en deze procedure ter goedkeuring aan de Kamers voor te leggen.Kerngegevens

nummer 31.466, J
ingediend 1 juni 2010
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 6 juli 2010 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. ChristenUnie, SGP, VVD, PvdA, PvdD, OSF, SP, Fractie-Yildirim, D66 en GroenLinks stemden voor
indiener(s) H.M. Dupuis (VVD)
mede ondertekend door G.J.J. Biermans
G.J. de Graaf (VVD)
T.M. Slagter-Roukema (SP)
P. Swenker
I.Y. Tan
dossier(s) Elektronisch patiëntendossier (31.466)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)