31.855, H

Motie-Engels (D66) c.s. over de bezwaren tegen de registratie van etniciteitIn deze motie wordt de regering verzocht de meldingsgrond van onevenredige risico's die verbonden zijn aan etniciteit, als vervat in artikel 2j onderdeel L van de wet, niet toe te passen, totdat een fundamentele discussie over de wenselijkheid van registratie ten behoeve van etniciteit is gevoerd.Kerngegevens

nummer 31.855, H
ingediend 26 januari 2010
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 2 februari 2010 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. PvdA, PvdD, D66, SP, GroenLinks en de Fractie-Yildirim stemden voor.
indiener(s) J.W.M. Engels (D66)
mede ondertekend door H. ten Hoeve
A.G. Schouw
T.M. Slagter-Roukema (SP)
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Verwijsindex risicojongeren (31.855)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)