31.700 D / 31.700 XIII, E

Motie-Sylvester (PvdA) c.s. over fiscale maatregelen waardoor energiebesparing op grote schaal aantrekkelijk wordt voor woningen en bedrijfspanden



In deze motie wordt de regering verzocht om op zo kort mogelijke termijn fiscale maatregelen te nemen waardoor energiebesparing op grote schaal aantrekkelijk wordt voor woningen en bedrijfspanden.



Kerngegevens

nummer 31.700 D / 31.700 XIII, E
ingediend 3 februari 2009
bij Beleidsdebat "Effectiviteitsverantwoording"
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 3 maart 2009 Ingetrokken.
indiener(s) J.J. Sylvester (PvdA)
mede ondertekend door G. van den Berg
E.M. Kneppers-Heijnert (VVD)
J.P. Laurier
A.G. Schouw
dossier(s) Begrotingsstaten Economische Zaken 2009 (31.700 XIII)
Begrotingsstaat Fonds economische structuurversterking 2009 (31.700 D)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)