31.706, J

Motie-Klein Breteler (CDA) c.s. over een onafhankelijke adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrechtIn deze motie wordt de regering verzocht een onafhankelijke adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht in te stellen ten behoeve van de beslissing op het bezwaar en bij wettelijk voorschrift bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, van dit artikel te bepalen dat alle leden van deze commissie onafhankelijk zijn en beschikken over een brede en inhoudelijke deskundigheid.Kerngegevens

nummer 31.706, J
ingediend 16 december 2008
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 23 december 2008 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. VVD, D66 en OSF stemden tegen
indiener(s) J.J.A.H. Klein Breteler
mede ondertekend door G. van den Berg
R. Kuiper (ChristenUnie)
J.P. Laurier
T.M. Slagter-Roukema (SP)
D. Yildirim
dossier(s) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (31.706)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)