31.706, I

Motie-Meurs (PvdA) c.s. over een onderzoek naar de consequenties voor groepen burgers die voor een tegemoetkoming of compensatie een beroep moeten doen op meerdere regelingenIn deze motie wordt de regering verzocht onderzoek te laten uitvoeren - met een looptijd tot 2011 - waarin bekeken wordt hoe de Wtcg uitpakt voor groepen burgers die voor een tegemoetkoming of compensatie een beroep moeten doen op meerdere regelingen.   Kerngegevens

nummer 31.706, I
ingediend 16 december 2008
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 23 december 2008 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. VVD, D66 en OSF stemden tegen
indiener(s) P.L. Meurs
mede ondertekend door G. van den Berg
G.H.M.M. ten Horn
J.J.A.H. Klein Breteler
R. Kuiper (ChristenUnie)
J.P. Laurier
K. Putters
dossier(s) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (31.706)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor VWS bespreekt op 23 oktober 2012 de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 oktober 2012 (EK 31.706, U met bijlagen) ter aanbieding van het rapportPDF-document "Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten; inkomenseffecten van de overgang van BU 2008 naar Wtcg 2009 voor chronisch zieken en gehandicapten" ter uitvoering van deze motie.