29.835, R

Motie-Slagter-Roukema (SP) c.s. over het overnemen van personeel van oude vergunninghoudersIn deze motie wordt de regering verzocht om in het programma van eisen op te nemen dat de vergunninghouder bij vacatures personeel van de oude vergunninghouders overneemt.Kerngegevens

nummer 29.835, R
ingediend 2 december 2008
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 9 december 2008 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. De fractie van de VVD stemde tegen.
indiener(s) T.M. Slagter-Roukema (SP)
mede ondertekend door G. van den Berg
J.J.A.H. Klein Breteler
J.P. Laurier
M.Y. Linthorst (PvdA)
dossier(s) Wet ambulancezorg (29.835)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)